Dáág functioneringsgesprekken, hallo Duuoo!

Dáág functioneringsgesprekken, hallo Duuoo!

Ja, je mag weer!

Met lood in je schoenen beweeg je je naar het stoffige kamertje waar je manager op je wacht. Je gaat zitten en terwijl er iets begint wat een gesprek zou moeten zijn bekruipt jou het gevoel dat alles wat je zegt tegen je kan worden gebruikt.
Je houdt krampachtig je muren omhoog tot je manager zijn checklist over jouw rug heeft ingevuld. Na 30 minuten is de mentale marteling voorbij. Je sjokt zuchtend terug naar je werkplek en gaat vertwijfeld zitten.
De inhoud is weer besproken. Op betrekkingsniveau is er geschreeuwd.
Zero connectie. Useless. Dáág functioneringsgesprekken, hallo Duuoo!

Achmea stopt ermee

Enkele maanden geleden deelde Achmea het nieuws dat zij zullen stoppen met jaarlijkse functioneringsgesprekken vanaf januari 2019. Hierin zijn zij niet de enige. Daarvoor gooiden ING, Deloitte en Rabobank de handdoek al in de ring.
Begrijpelijk, want het is een rare vertoning geworden. In een tijd waarin medewerkers wisselende rollen hebben en er steeds projectmatiger (Agile, Scrum, etc.) wordt gewerkt is een jaarlijks functioneringsgesprek als een dinosaurus die vergeten is uit te sterven. Het komt niet tegemoet aan de wensen van deze tijd.

Vacuüm

Op deze ontwikkeling volgden allerlei reacties. Antoon Vugts (directeur HR, Universiteit Maastricht) pleitte zelfs voor het afschaffen van de hele HR afdeling met “al hun verzinsels, formulieren, systemen en personeelsdossiers.” Duizend likes en talloze reacties maken duidelijk dat er een snaar is geraakt.
Een andere manier van werken vraagt om een andere manier van evalueren.
Maar welke?

Een belangrijk onderdeel van een betere manier van communiceren ligt ook bij de medewerkers, “Neem het heft in eigen hand”, aldus Vugts. Deze kans is tegelijk een bedreiging. Een heel aantal medewerkers zijn reeds door schade en schande wijzer geworden van de grillen van managers.

Zowel managers als medewerkers zijn in de eerste plaats mensen. Mensen met wonden in hun hart waar de meesten van hen niet mee wensen te dealen (met alle gevolgen van dien).
Daarbij is de wens naar een écht gesprek anti-cyclisch in een digitaliserende samenleving die het individu op een voetstuk zet. Het vereist dat we oprecht liefde tonen aan de mensen om ons heen terwijl we worden getraind om indirect te communiceren met emoji op onze devices. U begrijpt het, ik ben geen humanist en mijn vertrouwen in de mensheid heeft zijn grenzen. Tóch geloof ik dat een goed gesprek tussen manager en medewerker absoluut mogelijk is. Waarom? Omdat ik geloof in Duuoo.

Introducing Duuoo

Samen in gesprek gaan over de toekomst en terugkijken op opgedane ervaring. De medewerker faciliteren in zijn/haar ontwikkeling en samen haalbare doelen stellen voor zowel de korte als de lange termijn. Een écht gesprek van mens tot mens waarin ook de werkdruk en privé situatie ter tafel mag komen. Een gesprek waarna zowel manager als medewerker met een gevoel van voldoening weer aan het werk gaan.
Dát is wat we willen, zonder eerst psychologie te studeren en er een dagtaak van te maken. De oplossing? Geheel in hedendaagse stijl: outsourcen die handel!

Duuoo is HR-expert en kent alle ins & outs omtrent goede gesprekken

Zij hebben hun kennis en ervaring verpakt in een applicatie die bovenstaande naadloos faciliteert. Hiermee krijgen zowel manager als medewerker een duwtje in de rug om een goed gesprek vorm te geven. Bekijk hier hoe Duuoo dat heeft gedaan.

Conclusie

Het stoppen met jaarlijkse functioneringsgesprekken is een goede ontwikkeling. Mits deze wordt vervangen door frequentere gesprekken waarin écht contact wordt gemaakt met elkaar. Duuoo ontzorgt managers hierin zodat zij deze momenten professioneel kunnen invullen zonder er veel tijd aan kwijt te zijn.
Wij adviseren alle managers van Achmea om Duuoo eens tegen het licht te houden. Het is the perfect fit voor het huidige vacuüm. Voor ons in ieder geval. Het is een sterke tool gebleken om onze kernwaarden na te leven.


kees-hoving-provolve-blauw

Geschreven door Dereck Breuning
Kees evangeliseert proposities. Hij studeerde marketing en theologie.