Ik weet het, wanneer ik begin over de kernwaarden die in onze organisatie centraal staan word jij overvallen door een gapende behoefte om in slaap te vallen. Boooring…
Maar wanneer je bedenkt dat onze kernwaarden het kader vormen waarbinnen wij werken zodat iedereen kan floreren, ga je wellicht wat meer overeind zitten. Met deze serie blogs geven we een kijkje in onze keuken.

De volgende vier kernwaarden staan binnen Provolve IT centraal:
Eerlijkheid, Transparantie, Vertrouwen en Vrijheid.
De laatste is het meest waardevol. De voorgaande drie zijn essentieel om vrijheid in goede banen te leiden. Eerlijkheid is er zo eentje.

Provolve’s kernwaarden: Eerlijkheid

Eerlijkheid boven alles en duurt het langst. Wij leven met de hand op ons hart, spelen open kaart en gaan recht door zee. We noemen het kind bij de naam en schenken klare wijn. Met ons hart op de rechte plaats bewandelen wij de koninklijke weg. We staan recht in de schoenen en halen niets door het oog van de schaar. We werken met open vizier, te goeder trouw en zonder door kromme gangen te gaan.
De vele spreekwoorden die de essentie van eerlijk handelen op ons willen overbrengen spreken boekdelen. Eerlijkheid in handel en wandel is noodzaak om succesvol samen te werken (en leven). Een no-brainer zeg je? 

Wij vinden dat het niet enkel gaat over eerlijk handelen, ook over eerlijk zijn. Dat zijn verschillende dingen. De laatste gaat meer over integriteit, niet enkel over sociaal gewenst gedrag. Zonder integriteit ben je een ander persoon wanneer je denkt dat er niemand naar je kijkt. Je zegt het één maar doet het ander. Je spreekt dan met twee monden om in de taal van spreekwoorden te blijven. Zulke collega’s hopen we dus niet aan te trekken met onze vacatures.

Eerlijke Feedback

Eerlijk zijn (dus niet enkel doen) is een onmisbaar ingrediënt om succesvol remote samen te werken. Daarom geven we binnen Provolve IT eerlijke feedback aan elkaar. Wij geloven in het eerlijk uiten van intenties en handelen naar elkaar toe zonder een oordeel te hangen aan de uitkomst van die interactie. Zo creëren we een veilige omgeving om te kunnen zeggen wat we denken. Niet omdat het zo gemakkelijker wordt voor elkaar om als ‘apen’ samen te werken, maar omdat het ons stuwt naar groei. Zowel zakelijk als persoonlijk. Omdat een ieder helder heeft wat er van hem/haar wordt verwacht en de verantwoordelijkheid neemt om hiernaar te handelen.

Veiligheid

Uiteraard kan eerlijkheid niet hoog worden gehouden zonder veiligheid. Daarom mag bij ons alles ter tafel komen in de maandelijkse 1-op-1 gesprekken. Zonder oordeel of afrekening. Zo hopen wij een werksfeer te creëren waarin collega’s vriendschappelijk met elkaar kunnen omgaan. Ook met degene die hen officieel gezien leiding geeft. 


Dit was Provolve’s Kernwaarden: Eerlijkheid. Andere blogs in deze serie zijn:
Provolve’s Kernwaarden: Vrijheid
Provolve’s Kernwaarden: Transparantie
Provolve’s Kernwaarden: Vertrouwen


dereck-breuning
Geschreven door Dereck Breuning
Dereck is de werkgever waar IT specialisten naar zoeken. Link hier met hem. Hier vind je vacatures.