Ik weet het, wanneer ik begin over de kernwaarden die bij ons centraal staan word jij overvallen door een gapende behoefte om in slaap te vallen. Boooring… Maar wanneer je bedenkt dat onze kernwaarden het kader vormen waarbinnen wij werken zodat iedereen kan floreren, ga je wellicht wat meer overeind zitten. Met deze serie blogs geven we een kijkje in onze keuken.

Binnen Provolve IT hanteren wij vier kernwaarden:
Eerlijkheid, Transparantie, Vertrouwen en Vrijheid.
Mijn persoonlijke reflectie hierop is dat de laatste het meest waardevol is. De voorgaande drie zijn essentieel om vrijheid in goede banen te leiden. Onze vrijheid spant de kroon. 

Geen vrijheid zonder grenzen

In onze samenleving heerst in toenemende mate het idee dat vrijheid inhoudt dat je in alles moet kunnen doen wat je wilt, wanneer je wilt. Dát is ultieme vrijheid, zo denkt men. Dit wordt kracht bijgezet door de overtuiging dat een ieder moet doen waar die zich goed bij voelt. De waarheid is echter dat dit de juiste ingrediënten zijn om goed te ontsporen in je leven. Vrijheid zonder grenzen is de kweekvijver van verslavingen. Op maatschappelijk niveau noemen we dit anarchie. Het is paradoxaal maar waar: vrijheid kan niet bestaan zonder grenzen.


Vrijheid is ons grootste goed

Vrijheid is het ultieme goed in ons leven. Zware offers zijn betaald om onze vrijheid mogelijk te maken op allerlei gebieden (en omdat de mensheid enkel zo wijs is als de voorgaande generatie goed is in opvoeden zullen offers nodig blijven, vrees ik).
Dit is een blijvend spanningsveld waarin we ons bewegen. Waar geen vrijheid is wordt voor vrijheid gevochten. Waar vrijheid is wordt het voor lief genomen en ontstaat risico van afbreuk door trots en afschaffing van diezelfde noodzakelijke grenzen. Maar vrijheid is zo’n groot goed, dat we bereid moeten zijn hierin continu te investeren. Ook vrijheid in ons werk.


Provolve’s kernwaarden: Vrijheid

Waar onze ouders dagelijks vroeg vertrokken en met de avondzon weer verschenen kunnen wij tegenwoordig remote werken. De techniek heeft het in ieder geval mogelijk gemaakt. Het enige wat nu nog in de weg lijkt te staan zijn de overtuigingen van werkgevers. Maar het lijkt erop dat de ‘butts-in-seats’ regel zijn langste tijd heeft gehad. En dat is goed nieuws, denken wij. Provolve IT is vanaf het begin fervent voorstander geweest van remote werken. Werken om te leven (niet andersom) ligt hieraan ten grondslag bij ons. Wanneer mensen opereren vanuit een hoge mate van kwaliteit van leven ligt de productiegraad ook hoger, zo luidt menig onderzoeksuitslag. Wij ervaren dat dit klopt.


Vrijheid bij Provolve IT

Binnen Provolve IT geven we vrijheid handen en voeten door geen vast kantoor te faciliteren waar medewerkers moeten inklokken elke morgen. Wij hanteren een virtueel kantoor. Bekijk zelf maar waar je lekker kunt werken. Dat kan bij Tribes, Starbucks of vanaf je eigen luie stoel. Kiek maar.
Ook hanteren we geen maximum aan vakantiedagen (wel een minimum overigens).

Allemaal vrijheid blijheid dus? Ja en nee. Ja, jij kunt zelf het best uitmaken hoe jij het meest tot je recht komt. Daarin willen we jou volledig tegemoet komen. En, zoals ik hierboven duidelijk heb willen maken, kan deze manier van werken enkel bestaan met behulp van grenzen. Die bewaken wij bijvoorbeeld met behulp van heldere onderlinge afspraken. Maandelijks komen deze ter tafel in persoonlijke 1-op-1 gesprekken. Tijdens deze gesprekken, waarin alles ter tafel mag komen, geven we over en weer een status update van onze actiepunten en stellen we (waar nodig) nieuwe op zodat resultaten naar wens blijven verlopen.
Zo blijven we aan elkaars verwachtingen voldoen én lekker remote werken.


Dit was: Provolve’s Kernwaarden: Vrijheid. Andere blogs in deze serie zijn:
Provolve’s Kernwaarden: Eerlijkheid
Provolve’s Kernwaarden: Transparantie
Provolve’s Kernwaarden: Vertrouwen

 

dereck-breuning
Geschreven door Dereck Breuning
Dereck is de werkgever waar IT specialisten naar zoeken. Link hier met hem. Hier vind je vacatures.