Ik weet het, wanneer ik begin over de kernwaarden die in onze organisatie centraal staan word jij overvallen door een gapende behoefte om in slaap te vallen. Boooring…
Totdat je bedenkt dat onze kernwaarden het kader vormen waarbinnen wij werken zodat iedereen kan floreren. Dan ga je wellicht wat meer overeind zitten. Met deze serie blogs geven we een kijkje in onze keuken.

Binnen Provolve IT hanteren wij vier kernwaarden:
Eerlijkheid, Transparantie, Vertrouwen en Vrijheid.
De laatste is het meest waardevol. De voorgaande drie zijn essentieel om vrijheid in goede banen te leiden.
Transparantie is er zo eentje.

Provolve’s kernwaarden: Transparantie

Transparantie is nog zo’n onmisbaar ingrediënt om de bedrijfscultuur niet in de soep te laten lopen. Onder transparantie verstaan wij het normaal vinden van het geven van openheid. Over bedrijfsdoelen en financiële resultaten bijvoorbeeld. Maar ook over werkplezier en beweegredenen. Hierin zijn wij open en eerlijk zodat alle teamleden weten hoe we ervoor staan en welke koers we varen. Onze ronde tafel in actie.

Allereerst is onze beweegreden hierin eenvoudig. Wij willen simpelweg Provolve IT en onze activiteiten zo vormgeven met onze mensen. Wij houden van onze ronde tafel en platte organisatie. Onderzoek heeft aangetoond dat transparantie op de werkvloer leidt tot een hogere mate van betrokkenheid en vertrouwen en minder personeelsverloop. Dat is niet waarom wij het hoog houden, maar t’is mooi meegenomen.

Provolve’s kwartaal meetings

De maandelijkse 1-op-1 gesprekken zijn al aan bod gekomen. Een ander krachtige tool in onze bedrijfsvoering zijn de kwartaal meetings. Wat houden deze in? Aan het eind van ieder kwartaal hebben we een meeting met elkaar bij één van de Tribes locaties. Hier wordt richting gegeven voor het nieuwe jaar en vervolgens gerapporteerd over de voortgang vanuit de werkgever. Zo weet het hele team hoe we varen ten opzichte van de gestelde doelen en kunnen ze vragen stellen en hun input geven ter verbetering. Wat elk kwartaal de revue passeert is de voortgang van Provolve IT aan de detacheringskant, de voortgang in ontwikkeling van Easy Software Deployment en de verkoopcijfers hiervan.


Vervolgens gaan we lokaal lekker uit eten om weer eens bij te kletsen als team. Deze kwartaal meetings zijn een goed middel gebleken om alle mensen periodiek in dezelfde ruimte te krijgen, wat altijd een mooie impuls geeft voor de volgende maanden. We werken remote first, maar collega’s ook live blijven zien mag niet worden verwaarloosd, natuurlijk. Alles wat we ondernemen blijft tenslotte mensenwerk.

Transparantie geeft rust

Naast meer betrokkenheid onder de mensen en minder personeelsverloop heeft transparantie nog een groot voordeel. Transparantie geeft rust. Zaken leven in de openheid. Hierdoor hoeft niemand in het duister te tasten over zijn rol of de verwachtingen die daaraan verbonden zijn. Dat rust op het werk van groot belang is zal menig psycholoog beamen. Dit alles is gefundeerd op wederzijds vertrouwen.

Dit was Provolve’s Kernwaarden: Transparantie.

Andere blogs in deze serie zijn:
Provolve’s Kernwaarden: Vrijheid
Provolve’s Kernwaarden: Eerlijkheid
en: Provolve’s Kernwaarden: Vertrouwen

 

dereck-breuning
Geschreven door Dereck Breuning
Dereck is de werkgever waar IT specialisten naar zoeken. Link hier met hem. Hier vind je vacatures.