Als je nieuwe technologie introduceert binnen je organisatie dan wil je uiteraard dat mensen er het volste uit halen. Daarom speelt adoptie een grote rol binnen ons werkplekconcept De Provolve IT Evolved Workspace. Adoptie staat letterlijk voor het aannemen van iets. In het geval van een digitale transformatie betekent adoptie dat je medewerkers en andere stakeholders de technologie en de eventuele nieuwe manier van werken accepteren en toepassen. Dat gaat niet van de ene dag op de andere. In deze blog lees je hoe je zorgt voor een goede adoptie van de digitale werkplek.

Change management

Gebruikers gaan over het algemeen niet vanzelf nieuwe technologie omarmen, zeker niet als datgene waar ze mee werken aan hun verwachtingen voldoet. In de eerste plaats zullen je gebruikers op de hoogte moeten zijn van de verandering. In de tweede plaats moet het voor hen aantrekkelijk worden omdat het sneller, efficiënter of op een andere manier beter werkt. Weerstand bij veranderingen is normaal. De ene groep is makkelijker te overtuigen om de nieuwe manier van werken aan te nemen dan de andere. Ook zullen sommige medewerkers digitaal vaardiger zijn zich de nieuwe manier van werken makkelijker eigen maken terwijl andere een intensieve training nodig hebben. Kortom, de factor mens mag je niet verwaarlozen om de adoptie van nieuwe technologie te bereiken.

Stakeholders meekrijgen

Het zijn niet alleen de medewerkers voor wie een digitale transformatie ingrijpend kan zijn. Denk aan klanten of relaties en vergeet het management niet. Met een stakeholderanalyse kun je zorgen dat vanaf het begin de kans zo groot mogelijk is dat je iedereen aan boord krijgt en houdt. Zo’n analyse begint met een brede inventarisatie van wie door de verandering worden geraakt. Iedere groep stakeholders wordt in een andere fase betrokken bij de verandering. Daarbij wil je niet alleen zenden, maar juist ook hun feedback verzamelen. Mensen zijn op hun eigen manier betrokken en hebben vaak waardevolle informatie, tips en kritiek.

Training on the job

Training on the job, ofwel leren op de werkplek, is een populaire manier om medewerkers vertrouwd te maken met de nieuwe manier van werken. Dat is begrijpelijk: door te leren tijdens het werken, kunnen medewerkers direct zien wat de verandering voor hen betekent en hoe die, hopelijk, positief bijdraagt aan hun werk. Bovendien kun je snel inspelen op actuele ontwikkelingen. Er zijn tal van leermethoden en tools die je kunt gebruiken voor training on the job. Naast klassikale trainingen kun je webcasts, videotraining en online trainingen toepassen. Welke methode je ook toepast, met een open cultuur met steun van leidinggevenden verhoog je het succes van de training en uiteindelijk van een succesvolle toepassing van de nieuwe manier van werken.

Provolve IT Evolved Workspace

Adoptie is een belangrijk onderdeel van de Evolved Workspace. Dit is onze innovatieve oplossing waarin we de Modern Workplace van Microsoft (Windows 11 en Microsoft365) integreren met je overige (online) applicaties, binnen één helder en overzichtelijk portaal. Het beheer, de packaging en deployment zijn volledig in handen van Provolve IT. Zo kun jij je dus richten op de kernactiviteiten van jouw organisatie. Meer weten? Lees hier alles over de Provolve IT Evolved Workspace.